Profil zadavatele: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
  • IČO: 71184465
  • Adresa:
    Zdenky Vorlové 2160
    594 01 Velké Meziříčí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_166.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti geriatrické a paliativní péče
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2020 14.04.2020 00:00
Osobní vozidlo pro DS Velké Meziříčí, p. o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2014 23.10.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016