Profil zadavatele: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

  • Název: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
  • IČO: 48895466
  • Adresa:
    Nádražní 760
    593 01 Bystřice nad Pernštejnem
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_168.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 05.08.2019 09:00
Zahraniční vzdělávací zájezdy pro projekt Erasmus+
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2017 11.04.2017 14:00
Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2015 15.07.2015 00:00
Dodávka výpočetní techniky pro projekt OPVK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2014 22.12.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016