Profil zadavatele: Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec

  • Název: Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec
  • IČO: 62540041
  • Adresa:
    Komenského 147
    39601 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_169.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení