Profil zadavatele: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

  • Název: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
  • IČO: 62540041
  • Adresa:
    Komenského 147
    396 01 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_169.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VIRTULAB - cvičná virtuální laboratoř na Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2022 12.05.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016