Profil zadavatele: Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

  • Název: Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
  • IČO: 60545941
  • Adresa:
    Hradecká 235
    588 56 Telč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_170.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení