Profil zadavatele: Gymnázium Velké Meziříčí

  • Název: Gymnázium Velké Meziříčí
  • IČO: 48895393
  • Adresa:
    Sokolovská 235
    594 01 Velké Meziříčí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_171.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nábytkové vybavení šaten na Gymnáziu Velké Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2017 02.08.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016