Profil zadavatele: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

  • Název: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
  • IČO: 48895512
  • Adresa:
    Leandra Čecha 152
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_172.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48895512

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 9-místného automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 02.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016