Profil zadavatele: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

  • Název: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
  • IČO: 48895512
  • Adresa:
    Leandra Čecha 152
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_172.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48895512

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Maturitu zvládneme - Dodávka ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 22.09.2017 10:00
Maturitu zvládneme - Dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 22.09.2017 10:00
Jazyky pro GYNOME 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.08.2015 20.08.2015 08:00
Jazyky pro GYNOME
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2015 17.08.2015 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016