Profil zadavatele: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

  • Název: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
  • IČO: 48895512
  • Adresa:
    Leandra Čecha 152
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_172.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení