Profil zadavatele: Gymnázium Žďár nad Sázavou

  • Název: Gymnázium Žďár nad Sázavou
  • IČO: 48895407
  • Adresa:
    Neumannova 1693
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_173.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2015 08.07.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016