Profil zadavatele: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

  • Název: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
  • IČO: 60126647
  • Adresa:
    Husovo náměstí 1
    584 01 Ledeč nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_174.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 24.05.2019 10:00
Technické zhodnocení 2 ks SUF
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 24.05.2019 10:00
Správa, údržba a servis počítačové sítě a IKT školy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 15.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016