Profil zadavatele: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

  • Název: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
  • IČO: 60126647
  • Adresa:
    Husovo náměstí 1
    584 01 Ledeč nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_174.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/60126647

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 14.07.2017 10:00
Dodávka automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 06.06.2017 11:00
Technické zhodnocení soustruhu SN 45 a frézky FN 40
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 23.05.2017 10:00
Správa, údržba a servis počítačové sítě a IKT školy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 13.04.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016