Profil zadavatele: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

  • Název: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
  • IČO: 00167959
  • Adresa:
    Vratislavovo náměstí 1
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_175.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Horácká galerie - dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 17.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016