Profil zadavatele: Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00094811
  • Adresa:
    Komenského 1359
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_176.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobus 2023
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 29.03.2023 11:00
Úklidové práce budovy Horáckého divadla Jihlava, Komenského 24
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 11.11.2021 14:00
Osobní ostraha objektu budovy Horáckého divadla Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 29.04.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016