Profil zadavatele: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

  • Název: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
  • IČO: 48895377
  • Adresa:
    U Světlé 855
    594 01 Velké Meziříčí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_177.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové služby 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 29.05.2020 10:00
HŠ Světlá - Vybavení interiéru II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2019 17.07.2019 10:00
Dodávka automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016