Profil zadavatele: Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace

  • Název: Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
  • IČO: 71184597
  • Adresa:
    Nové Syrovice 1
    675 41 Nové Syrovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_179.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních vozidel pro Domov Nové Syrovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2020 03.06.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016