Profil zadavatele: Domov ve Zboží, příspěvková organizace

  • Název: Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  • IČO: 60128097
  • Adresa:
    Zboží 1
    582 91 Světlá nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_180.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/60128097

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení