Profil zadavatele: Vysočina Tourism, příspěvková organizace

  • Název: Vysočina Tourism, příspěvková organizace
  • IČO: 28263693
  • Adresa:
    Ke Skalce 5907/47
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_182.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní služby ICT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2016 30.06.2016 10:00
Realizace mobilní turistické aplikace Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2015 02.02.2015 10:00
Výroba virtuálních prohlídek a pořízení image fotografií
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 09.10.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016