Profil zadavatele: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výukového CNC frézovacího centra, výukového CNC soustružnického centra a 10 ks programovacích výukových trenažérů pro CNC učebnu
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2018 18.05.2018 12:00
Dodávka univerzální stolové frézky s vyjmenovaným příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 21.08.2015 12:00
Dodávka 3D CNC souřadnicový měřící stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2015 21.08.2015 12:00
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii s dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 17.07.2015 12:00
Oprava vnitřních soklů a podlahy v suterénu hlavní budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2014 11.08.2014 10:00
Dodávka specifikovaného materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2014 06.06.2014 00:00
Dodávka specifikovaného materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2014 10.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016