Profil zadavatele: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výukové panely elektro
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 20.06.2019 12:00
Generální oprava a technické zhodnocení 2 ks soustruhu SV18R
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 31.05.2019 12:00
Pracovní stoly pro zámečnický výcvik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 24.05.2019 12:00
Dodávka univerzální stolové frézky s vyjmenovaným příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 21.08.2015 12:00
Dodávka 3D CNC souřadnicový měřící stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2015 21.08.2015 12:00
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii s dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 17.07.2015 12:00
Oprava vnitřních soklů a podlahy v suterénu hlavní budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2014 11.08.2014 10:00
Dodávka specifikovaného materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2014 06.06.2014 00:00
Dodávka specifikovaného materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2014 10.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016