Profil zadavatele: Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř

  • Název: Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř
  • IČO: 60126671
  • Adresa:
    Na Valech 690
    58301 Chotěboř
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_183.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 491107
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_183.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LED osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2024 24.05.2024 10:00
Výukové robotické pracoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2023 10.05.2023 10:00
Pracovní stoly elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2023 10.05.2023 10:00
Pracoviště automatizace - pneumatika + PLC
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2021 15.10.2021 12:00
Dodávka univerzální stolové frézky s vyjmenovaným příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 21.08.2015 12:00
Dodávka 3D CNC souřadnicový měřící stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2015 21.08.2015 12:00
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii s dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 17.07.2015 12:00
Oprava vnitřních soklů a podlahy v suterénu hlavní budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2014 11.08.2014 10:00
Dodávka specifikovaného materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2014 06.06.2014 00:00
Dodávka specifikovaného materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2014 10.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016