Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

  • Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
  • IČO: 48895598
  • Adresa:
    Studentská 761/1
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_185.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48895598

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoře elektrotechnických měření – elektroinstalace včetně stavebních úprav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2018 19.06.2018 13:00
Modernizace dvou kusů soustruhu SV 18 R/1000 a horizontální vyvrtávačky VH 80
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2018 13.06.2018 10:00
Technické vybavení svařovny
nadlimitní Zadáno 04.05.2018 14.05.2018 16:00
Technické zhodnocení budovy – EZS a kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Laboratoř elektrotechnických měření - Dodávky 1
podlimitní Zadáno 12.04.2018 02.05.2018 13:00
Laboratoř elektrotechnických měření - Dodávky 2
podlimitní Zadáno 12.04.2018 02.05.2018 13:00
ICT technika
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2014 22.12.2014 12:00
Vybavení odborných učeben v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2014 14.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016