Profil zadavatele: Krajská knihovna Vysočiny

  • Název: Krajská knihovna Vysočiny
  • IČO: 70950164
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 87
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_188.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka stravenek
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 20.11.2020 12:00
Krajská knihovna Vysočiny - úklidové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Stěhování knihovního fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 25.08.2020 12:00
Dodávka stravenek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 18.11.2019 12:00
Krajská knihovna Vysočiny - projekt vnitřního vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2017 15.12.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016