Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  • IČO: 00090450
  • Adresa:
    Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    Kosovská 1122/16
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016
podlimitní Zadáno 07.06.2016 28.06.2016 09:00
Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
nadlimitní Zadáno 17.04.2013 09.07.2013 00:00
Dodávka motorové nafty do nádrží
nadlimitní Zadáno 05.05.2011 11.07.2011 00:00
Asfaltová směs určená pro strojní zpracování
nadlimitní Zadáno 18.02.2010 12.04.2010 00:00
Asfaltová směs na výspravu za horka
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 08.03.2010 00:00
Drtě a lomový kámen určené k vysprávkám komunikací Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 08.03.2010 00:00
Drtě frakcí 2/4, 4/8 a 8/16 určené k vysprávkám komunikací Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 08.03.2010 00:00
Drtě určené k posypu vozovek Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 18.03.2010 00:00
Posypová sůl na posyp komunikací Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 18.03.2010 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 21 22 23 24