Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  • IČO: 00090450
  • Adresa:
    Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    Kosovská 1122/16
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávky bílé barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 08.03.2018 09:00
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
nadlimitní Zadáno 17.08.2017 16.10.2017 13:00
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období
nadlimitní Zadáno 27.06.2017 02.08.2017 13:00
Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 04.07.2017 13:00
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2017 až 2019
podlimitní Zadáno 21.03.2017 11.04.2017 13:00
Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina
nadlimitní Zadáno 06.03.2017 07.04.2017 10:30
Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016
podlimitní Zadáno 07.06.2016 28.06.2016 09:00
Celoroční dodávky nafty pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
nadlimitní Zadáno 17.04.2013 09.07.2013 00:00
Dodávka motorové nafty do nádrží
nadlimitní Zadáno 05.05.2011 11.07.2011 00:00
Asfaltová směs určená pro strojní zpracování
nadlimitní Zadáno 18.02.2010 12.04.2010 00:00
Asfaltová směs na výspravu za horka
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 08.03.2010 00:00
Drtě a lomový kámen určené k vysprávkám komunikací Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 08.03.2010 00:00
Drtě frakcí 2/4, 4/8 a 8/16 určené k vysprávkám komunikací Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 08.03.2010 00:00
Drtě určené k posypu vozovek Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 18.03.2010 00:00
Posypová sůl na posyp komunikací Vysočiny
nadlimitní Zadáno 04.01.2010 18.03.2010 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 20 23 24 25 26 27