Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  • IČO: 00083607
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_190.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Billboardy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2014 18.08.2014 09:00
Tisky Kultur(a) Vys-NÖ
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2014 28.07.2014 10:00
Grafické práce projektu Kultur(a) VYS-NÖ
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2014 14.07.2014 00:00
Překladatelské a tlumočnické služby (NJ) projektu Kultur(a) VYS-NÖ
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2014 14.07.2014 00:00
Výroba sborníků (2 edice)
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2014 03.06.2014 00:00
Překladatelské služby (Nj)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 04.11.2013 00:00
grafické práce Porta culturae
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2011 06.04.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016