Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00071307
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 12
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_192.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00071307

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizační projekt expozic Hradu Kámen
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 18.02.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016