Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
  • IČO: 00071307
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 12
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_192.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení