Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  • IČO: 00091766
  • Adresa:
    Zámek 1
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čistící laser s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2023 07.06.2023 10:00
Nákup užitkového dodávkového vozidla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 09.05.2023 10:00
Komplexní propagace Zámku Třebíč
podlimitní Zadáno 19.06.2014 11.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016