Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  • IČO: 00091766
  • Adresa:
    Zámek 1
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2021 26.07.2021 09:00
Muzeum Vysočiny Třebíč – tisk publikace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 16.07.2020 10:00
Muzeum Vysočiny Třebíč – propagace výstavy Sklo II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 05.02.2020 10:00
Muzeum Vysočiny Třebíč – tisk propagačních materiálů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 05.02.2020 10:00
Muzeum Vysočiny Třebíč - výstava SKLO II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 20.01.2020 10:00
Grafické práce CZ-AT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2019 15.11.2019 10:00
Muzeum Vysočiny Třebíč - vybavení interiéru CTLK
podlimitní Zadáno 22.07.2019 07.08.2019 09:00
"Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury - vnitřní vybavení interiéru" - část "A"
podlimitní Zadáno 29.04.2019 17.05.2019 10:00
Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury - vnitřní vybavení interiéru
podlimitní Zadáno 29.04.2019 17.05.2019 10:00
Překladatelské a tlumočnické služby (NJ)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 05.04.2019 10:00
Ruční spektometr
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 26.11.2018 10:00
Tlumočnické služby (NJ) Veletrh muzeí CZ-AT
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 04.05.2018 11:00
Komplexní propagace Zámku Třebíč
podlimitní Zadáno 19.06.2014 11.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016