Profil zadavatele: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

  • Název: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  • IČO: 00091766
  • Adresa:
    Zámek 1
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace kamerového systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 11.04.2024 10:00
Výměna osvětlení v prostorách Muzea Vysočiny Třebíč
nadlimitní Zadáno 25.10.2023 05.12.2023 10:00
Komplexní propagace Zámku Třebíč
podlimitní Zadáno 19.06.2014 11.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016