Profil zadavatele: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

  • Název: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
  • IČO: 60126817
  • Adresa:
    Bratříků 851
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_199.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Školní pekárna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 15.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016