Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava
  • IČO: 70835381
  • Adresa:
    třída Legionářů 1578
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_202.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení