Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod
  • IČO: 70837139
  • Adresa:
    Nad Tratí 335
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_204.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení