Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov
  • IČO: 70844186
  • Adresa:
    Solní 1814
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_205.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení