Profil zadavatele: Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou

  • Název: Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
  • IČO: 48895555
  • Adresa:
    Komenského 762
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_207.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení