Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
  • IČO: 48461636
  • Adresa:
    K Valše 1251/38
    589 01 Třešť
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_209.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48461636

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SOŠ a SOU Třešť - Rekonstrukce výtahu II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 05.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016