Profil zadavatele: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

  • Název: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
  • IČO: 14450470
  • Adresa:
    Friedova 1469
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_211.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/14450470

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace 2 ks hrotových soustruhů a 1 ks univerzální frézky FA3U
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 22.03.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016