Profil zadavatele: Střední průmyslová škola Třebíč

  • Název: Střední průmyslová škola Třebíč
  • IČO: 66610702
  • Adresa:
    Manželů Curieových 734
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_214.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/66610702

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malířské a natěračské práce pro Střední průmyslovou školu Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2018 14.05.2018 11:00
Dodávka 3 ks měřících stolů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 30.04.2018 10:00
Dodávka tepelné energie 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2017 18.12.2017 00:00
Rámcová smlouva na zajištění dodávek OOPP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 26.06.2017 10:00
Praní a čištění prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2016 02.11.2016 10:00
Svoz a likvidace odparu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 01.08.2016 00:00
Pronájem operačních systémů a kancelářských aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 01.08.2016 11:00
Poskytování pevných hlasových služeb vč. dodávky a správy pobočkové telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2012 24.04.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016