Profil zadavatele: Střední škola stavební Třebíč

  • Název: Střední škola stavební Třebíč
  • IČO: 60418451
  • Adresa:
    Kubišova 1214/9
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_217.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup devítimístného automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2024 21.06.2024 11:00
Výměna svítidel
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2024 07.05.2024 09:00
Tiskový systém Střední škola stavební Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 17.10.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016