Profil zadavatele: Střední škola stavební Jihlava

  • Název: Střední škola stavební Jihlava
  • IČO: 60545267
  • Adresa:
    Žižkova 1939
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_218.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/60545267

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava podlahy tělocvičny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 28.03.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016