Profil zadavatele: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

  • Název: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
  • IČO: 71294376
  • Adresa:
    Žižkova 1872/89
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_2897.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 630199

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení