Profil zadavatele: Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

  • Název: Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
  • IČO: 00055069
  • Adresa:
    Tovačovského sady 79
    676 02 Moravské Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_216.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]88S19 neznámo
Smlouva [2]88S20 neznámo
Smlouva [2]88S26 neznámo
Smlouva [2]88S27 neznámo
Smlouva Dodávka zemního plynu [2]88S39 neznámo
Smlouva Dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí [2]88S40 neznámo
Smlouva Dodávka elektřiny [2]88S68 neznámo
Smlouva Dodávka zemního plynu [2]88S69 neznámo
Smlouva Nákup výpočetní techniky [2]88S79 neznámo
Smlouva Dodávka ICT komponent - aktivní prvky [2]88S82 neznámo
Smlouva Dodávka ICT komponent - severy [2]88S83 neznámo
Smlouva Dodávka ICT komponent - wifi komponenty [2]88S84 neznámo
Smlouva Wifi komponenty [2]88S88 neznámo
Smlouva dodávka elektrické energie [2]88S89 neznámo
Smlouva Dodávka zemního plynu [2]88S93 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu [2]88S121 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí na rok 2020 [2]88S123 neznámo
Smlouva Nákup výpočetní techniky [2]88S131 neznámo
Smlouva Nákup výpočetní techniky [2]88S134 neznámo