Veřejná zakázka: Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 11170
Systémové číslo: P23V00000398
Spisová značka: EZAK 89/2023 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.05.2023
Nabídku podat do: 09.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- vypracování návrhu díla;
- vypracování projektové dokumentace: „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu“ v rozsahu standardu projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých etapách dle schváleného postupu realizace;
- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby;
- Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby;
- výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor regionálního rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy