Veřejná zakázka: Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 12168
Systémové číslo: P24V00000398
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-021884
Datum zahájení: 13.05.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je vytvoření kvalitního funkčního a vizuálního řešení výstavních prostor Oblastní galerie Vysočiny, které by odpovídalo současným požadavkům, a adekvátního zázemí pro návštěvníky výstav, expozic a zájemce o edukační činnosti. Pro rozvoj vzdělanosti v oblasti dějin umění, estetiky a umělecké tvorby je zvýšení standardů v této oblasti zcela nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti a atraktivity činnosti organizace zadavatele. Renovací technického vybavení budou zajištěny nezbytné klimatické a další podmínky výstavních prostor (osvětlení, tepelný systém, zabezpečení ...).

Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě realizací vzájemně provázaných:
- stavebních úprav budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 24 v Jihlavě,
- dodávky a montáže svítidel, osvětlovacích prvků a systému osvětlení v obou budovách galerie, vč. jejich zapojení, zprovoznění a detailního nastavení, kalibrace a zaškolení obsluhy,
- dodávky AV a prezentační techniky v obou budovách galerie, vč. její instalace, zapojení, funkčního oživení, zprovoznění a detailního nastavení a zaškolení obsluhy.

S ohledem na různorodou povahu předmětu plnění je veřejná zakázka rozdělena na následující tři části:
- část 1 – Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava,
- část 2 – Svítidla a osvětlení,
- část 3 – AV technika.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou jednu část veřejné zakázky, na více částí, nebo každou z částí veřejné zakázky.

Nezbytnou podmínkou pro dodavatele vybraného pro plnění příslušné části veřejné zakázky je koordinace jeho plnění s plněním dodavatelů ostatních částí veřejné zakázky.

Informace o předmětu jednotlivých částí, podmínkách účasti dodavatelů a podání nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace, projektová dokumentace (která je součástí přílohy č. 1 ZD) a příloha č. 2 ZD jsou společné pro všechny části veřejné zakázky; soupisy dodávek a prací a přílohy č. 3 až 7 jsou pak samostatné pro každou z částí veřejné zakázky a jsou k dispozici v sekci "Části veřejné zakázky" níže.

Jedná se o opakované zadávací řízení téže veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 28. 2. 2024 bylo zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven či doplněn, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 • IČO: 00094854
 • Poštovní adresa:
  Komenského 1333
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy