Veřejná zakázka: část 1 – Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 12169
Systémové číslo: P24V00000399
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-021884
Jedná se o část veřejné zakázky: Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny
Datum zahájení: 13.05.2024
Nabídku podat do: 14.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: část 1 – Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 1 veřejné zakázky je provedení stavebních prací, dodávek a služeb, jak jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, a v závazných obchodních a smluvních podmínkách, které jako text smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 5 Zadávací dokumentace.

Jedná se o modernizaci a opravy stávajících prostor obou expozičních budov Oblastní galerie Vysočiny (Komenského 10 a Masarykovo nám. 24, Jihlava), zejména o úpravu zádveří, úpravy podlah, výměnu a renovaci nášlapných vrstev podlah, úpravy vlhkostních parametrů výstavních sálů (provedení sanační omítky, instalaci odvlhčovačů a zvlhčovačů), opravy a úpravy zábradlí na schodišti, instalace stínících prvků do oken z interiérové strany (dřevěné okenice, rolety, folie), výměnu části dveří, renovaci části dveří broušením, novým nátěrem a výměnou kování, výměnu parapetů, dodávku a montáž prvků vestavěného nábytku, instalaci nových SDK podhledů ve vybraných místnostech, výměnu otopných těles a úpravu rozvodů vytápění, doplnění prvků a rozvodů ZTI, doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace, modernizaci systému EZS, implementaci kamerového systému, provedení výmalby, demontáž i pozdější následnou montáž stávající paneláže, nahrazení betonové dlažby dřevěnou terasou, opravy oplocení dvora a další práce, činnosti, výkony, dodávky a služby dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.

Nezbytnou podmínkou pro dodavatele vybraného pro plnění této části veřejné zakázky je koordinace jeho plnění s plněním dodavatelů ostatních dvou částí veřejné zakázky (část 2 – Svítidla a osvětlení a část 3 – AV technika).

Další informace o předmětu této části veřejné zakázky jsou vyjádřeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou dostupné níže.

Jedná se o opakované zadávací řízení téže veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 28. 2. 2024 bylo zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven či doplněn, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 • IČO: 00094854
 • Poštovní adresa:
  Komenského 1333
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy