Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/353 Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6530
Systémové číslo: P19V00000222
Evidenční číslo zadavatele: 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/002592/2019
Datum zahájení: 26.02.2019
Nabídku podat do: 06.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/353 Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci průtahu silnice II/353 ulice Vysocká, ve městě Žďár nad Sázavou, od křižovatky s ulicí Studentská po křižovatku s místními komunikacemi Na Úvoze a Na Prutech, v délce přibližně 640 m (dle provozního staničení silnice II/353 km 34,50 – 35,14), je:
a) vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
b) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR)
c) zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
d) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
e) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
f) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
g) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
h) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky