Veřejná zakázka: Kvantitativní a kvalitativní výzkum při evaluaci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9388
Systémové číslo: P21V00000654
Datum zahájení: 07.07.2021
Nabídku podat do: 30.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kvantitativní a kvalitativní výzkum při evaluaci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Cílem evaluace je hodnocení úspěšnosti inovačního řešení z hlediska přínosu pro cílovou skupinu ve srovnání s výchozím stavem a vyhodnocení vhodnosti inovačního řešení pro další šíření po ukončení projektu. Evaluace bude rozdělena na vyhodnocení dopadů projektu (sumativní evaluace) a průběžné vyhodnocení probíhajících činností, dosahování výstupů aktivit a fungování Portálu sociálně zdravotního pomezí (formativní evaluace). Sběr dat bude probíhat ze sekundárních zdrojů a dále formou primárního průzkumu informací od respondentů v Kraji Vysočina a ve srovnávacím kraji

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor sociálních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy