Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 20:33:52
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážený dodavateli,

dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Muzeum Vysočiny Jihlava, obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58", která je zadávána v tzv. otevřené výzvě.

Zadavatelem veřejné zakázky je Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava, IČO: 00090735.

Výzva k podání nabídek a její přílohy jsou přílohami této zprávy a jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele. Případná vysvětlení zadávací dokumentace budou k dispozici právě na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaši nabídku!

S pozdravem

Ing. Marek Bena
specialista na veřejné zakázky
tel. 604 119 057

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
zastupující zadavatele ve výběrovém řízení


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_sign.pdf (795.70 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy_PD I. část.zip (36.37 MB)
- Příloha č. 1 Výzvy_PD II. část, Soupis SPDSsVV, SP a Závazné stanovisko.zip (37.20 MB)
- Příloha č. 2 Výzvy_Krycí list nabídky.docx (30.70 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (49.43 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy_Závazné obchodní a smluvní podmínky.docx (92.56 KB)