Profil zadavatele: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00380695
  • Adresa:
    Jiráskova 2176
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_113.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení