Profil zadavatele: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00380695
  • Adresa:
    Jiráskova 2176
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_113.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00380695

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení