Profil zadavatele: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00380695
  • Adresa:
    Jiráskova 2176
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_113.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]3S22 neznáma
Smlouva [2]3S21 neznáma
Smlouva [2]3S5 neznáma
Smlouva [2]3S24 neznáma
Smlouva [2]3S25 neznáma
Smlouva Pojištění majetku [2]3S26 neznáma
Smlouva Pojištění hospodářských rizik [2]3S27 neznáma
Smlouva Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. [2]3S38 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu. [2]3S40 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. [2]3S41 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí. [2]3S58 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]3S59 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí [2]3S81 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - kategorie maloodběratel. [2]3S82 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu. [2]3S94 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí. [2]3S95 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu. [2]3S110 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí. [2]3S111 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]3S126 neznáma
Smlouva Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb na "Údržbu, podporu a rozvoj ERP systému" [2]3S6 neznáma