Profil zadavatele: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

  • Název: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  • IČO: 60418516
  • Adresa:
    Třešňová 748
    675 31 Jemnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_117.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka velkokapacitního žacího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 29.03.2023 10:00
Osobní vozidlo 5-ti místné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2014 28.08.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016