Profil zadavatele: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

  • Název: Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
  • IČO: 60418516
  • Adresa:
    Třešňová 748
    675 31 Jemnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_117.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]9S14 neznáma
Smlouva [2]9S13 neznáma
Smlouva [2]9S16 neznáma
Smlouva [2]9S18 neznáma
Smlouva [2]9S17 neznáma
Smlouva [2]9S33 neznáma
Smlouva [2]9S37 neznáma
Smlouva smlouva [2]9S43 neznáma
Smlouva smlouva [2]9S45 neznáma
Smlouva dodávka zemního plynu (maloodběr) [2]9S88 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny v hladině NN [2]9S81 neznáma
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]9S167 neznáma
Smlouva dodávka elektřiny ze sítí nízkého napětí [2]9S183 neznáma
Smlouva dodávka zemního plynu (maloodběr) [2]9S190 neznáma
Smlouva dodávka výpočetní techniky [2]9S198 neznáma
Smlouva sdružené dodávky zemního plynu (maloodběratel) [2]9S224 neznáma
Smlouva sdružené dodávky elektřiny ze stítí nízkého napětí 2020 [2]9S225 neznáma
Smlouva výpočetní technika 180 [2]9S234 neznáma
Smlouva VZ DNS IT 231 [2]9S251 neznáma
Smlouva Rámcová smlouva na dodávky ICT komponent, část 6 - počítače [2]9S265 neznáma
Smlouva elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021 [2]9S267 neznáma
Smlouva zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021 [2]9S268 neznáma
Smlouva Rámcová smlouva na dodávky ICT komponent, část 6 - počítače [2]9S300 neznáma
Smlouva Rámcová smlouva na dodávky ICT komponent, část 6 - počítače [2]9S317 neznáma
Smlouva Výpočetní technika 047 [2]9S359 neznáma
Smlouva Výpočetní technika 001 [2]9S513 neznáma