Profil zadavatele: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

  • Název: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
  • IČO: 60418371
  • Adresa:
    Krátká 284
    675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_118.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 9místného automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 22.02.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016