Profil zadavatele: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

  • Název: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
  • IČO: 60418371
  • Adresa:
    Krátká 284
    675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_118.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/60418371

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení