Profil zadavatele: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

  • Název: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
  • IČO: 60418371
  • Adresa:
    Krátká 284
    675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_118.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]10S16 neznáma
Smlouva [2]10S35 neznáma
Smlouva [2]10S34 neznáma
Smlouva [2]10S15 neznáma
Smlouva [2]10S45 neznáma
Smlouva [2]10S48 neznáma
Smlouva [2]10S51 neznáma
Smlouva [2]10S52 neznáma
Smlouva Aktualizační dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271637731 ze dne 1. 1. 2014 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58. [2]10S58 neznáma
Smlouva smlouva [2]10S63 neznáma
Smlouva Dodávka elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2017 [2]10S66 neznáma
Smlouva Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 [2]10S86 neznáma
Smlouva Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 [2]10S88 neznáma
Smlouva Výpočetní technika 064 [2]10S110 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN [2]10S116 neznáma
Smlouva Výpočetní technika 104 [2]10S117 neznáma
Smlouva Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019 (maloodběr) [2]10S118 neznáma
Smlouva Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020 [2]10S138 neznáma
Smlouva Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020 [2]10S139 neznáma
Smlouva Výpočetní technika [2]10S155 neznáma
Smlouva Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021 [2]10S168 neznáma
Smlouva Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021 Maloodběratel [2]10S169 neznáma
Smlouva Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2022 Maloodběratel [2]10S201 neznáma