Profil zadavatele: Dětský domov, Rovečné 40

  • Název: Dětský domov, Rovečné 40
  • IČO: 48897558
  • Adresa:
    Rovečné 40
    592 65 Rovečné
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_119.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48897558

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení