Profil zadavatele: Dětský domov, Rovečné 40

  • Název: Dětský domov, Rovečné 40
  • IČO: 48897558
  • Adresa:
    Rovečné 40
    592 65 Rovečné
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_119.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení