Profil zadavatele: Dětský domov, Rovečné 40

  • Název: Dětský domov, Rovečné 40
  • IČO: 48897558
  • Adresa:
    Rovečné 40
    592 65 Rovečné
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_119.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/48897558

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]12S12 neznámo
Smlouva [2]12S13 neznámo
Smlouva [2]12S14 neznámo
Smlouva [2]12S11 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]12S38 neznámo
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí [2]12S39 neznámo
Smlouva Elektřina [2]12S63 neznámo
Smlouva Dodávka zemního plynu na 2018 [2]12S64 neznámo
Smlouva Dodávka elektřiny NN na rok 2019 [2]12S76 neznámo
Smlouva Dodávka zemního plynu 2019 [2]12S77 neznámo
Smlouva Nákup IT [2]12S80 neznámo
Smlouva Nákup IT [2]12S84 neznámo