Profil zadavatele: Dětský domov, Rovečné 40

  • Název: Dětský domov, Rovečné 40
  • IČO: 48897558
  • Adresa:
    Rovečné 40
    592 65 Rovečné
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_119.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]12S12 neznáma
Smlouva [2]12S13 neznáma
Smlouva [2]12S14 neznáma
Smlouva [2]12S11 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu [2]12S38 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí [2]12S39 neznáma
Smlouva Elektřina [2]12S63 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu na 2018 [2]12S64 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny NN na rok 2019 [2]12S76 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu 2019 [2]12S77 neznáma
Smlouva Nákup IT [2]12S80 neznáma
Smlouva Nákup IT [2]12S84 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny 2020 [2]12S90 neznáma
Smlouva Dodávka zemního plynu 2020 [2]12S87 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí [2]12S105 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu [2]12S107 neznáma
Smlouva Nákup WIFI komponent [2]12S109 neznáma
Smlouva Nákup WIFI komponent [2]12S117 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu [2]12S129 neznáma
Smlouva Notebook Dell Latitude 5520 [2]12S132 neznáma
Smlouva Závěrkový list č. EL-20220829-2884-37 [2]12S144 neznáma