Profil zadavatele: Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
  • IČO: 00511862
  • Adresa:
    Máchova 210
    396 01 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_121.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení