Profil zadavatele: Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
  • IČO: 00511862
  • Adresa:
    Máchova 210
    396 01 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_121.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00511862

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního užitkového dvoumístného automobilu pro potřeby Domova pro seniory Humpolec
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.08.2016 04.08.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016