Profil zadavatele: Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
  • IČO: 00511862
  • Adresa:
    Máchova 210
    396 01 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_121.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]15S12 neznáma
Smlouva [2]15S11 neznáma
Smlouva [2]15S6 neznáma
Smlouva [2]15S25 neznáma
Smlouva [2]15S24 neznáma
Smlouva [2]15S26 neznáma
Smlouva [2]15S7 neznáma
Smlouva [2]15S8 neznáma
Smlouva smlouva [2]15S37 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - střední odběr, o. m. Máchova 210 [2]15S38 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN - DPS Humpolec [2]15S40 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny - nízké napětí [2]15S54 neznáma
Smlouva Sdružené služby dodávky plynu - so [2]15S55 neznáma
Smlouva Sdružené služby dodávky zemního plynu - mo. [2]15S56 neznáma
Smlouva Smlouva o sdruž. službách dodávky elektřiny ze sítě NN - DPS Humpolec [2]15S67 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu, kategorie maloodběratel - DPS Humpolec [2]15S68 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (Středoodběr a Velkoodběr) - DPS Humpolec [2]15S69 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN [2]15S82 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - MO [2]15S83 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - MO [2]15S84 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN v roce 2021 - DPS Humpolec [2]15S98 neznáma
Smlouva Smlouva o stružených službách dodávky plynu v kategorii SO na rok 2021 - DPS Humpolec [2]15S99 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu MO - DPS Humpolec [2]15S100 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky plynu SO a VO [2]15S102 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - MO [2]15S103 neznáma